Musikvetenskap B

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5MU032

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Musikvetenskap B

Uppsats

Fördjupningskurs i musikhistoria

Delkursen börjar först den andra halvan av terminen. Litteraturen består artiklar som man får tillgång till vid kursstart.

Verkstudier

Litteraturen utgörs av olika artiklar i Grove Music Online, som meddelas vid kursstart.

Världsmusik

Musiken i det populära

Utöver detta tillkommer artiklar ur tidskrifter, e-tidskrifter, samt klingande musik via tjänsten Spotify. För en komplett lista, se schema som publiceras vid kursstart. (kommer att publiceras via studentportalen.uu.se)

Kompletterande litteratur meddelas vid kursstart.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin