Musikvetenskap B

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5MU032

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Populärmusikstudier 7,5 hp

Nedanstående litteratur rekommenderas för inköp till kursen. Kompletterande litteratur till respektive delkurs meddelas av undervisande lärare vid första undervisningstillfället.

Uppsats 7,5 hp

Musiketnologi 7,5 hp

Musikhistoria 7,5 hp

Huvudgruppen saknar information.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin