Digitalisering i språkundervisningen: Teori och praktik

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 9LF054

Sommar 2023 Sommar 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 25 %, Distans, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 25 %, Distans, Svenska

Sommar 2024 Sommar 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Flexibel, 25 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen vänder sig främst till verksamma språklärare. Kursens övergripande syfte är att du utvecklar kunskaper om digitaliseringens betydelse för språklärandet. Du ska vidare utveckla din egen digitala kompetens och öka din förmåga att använda och integrera informations- och kommunikationsteknologi i språkundervisningen.

Kursen omfattar:

  • teoribildning om digitalisering och dess betydelse för samhällsutveckling och utbildning
  • nya ämnesdidaktiska perspektiv som rör nätbaserat lärande och digitalisering i språkundervisningen
  • en orientering i sociala medier, personliga lärmiljöer, digitala verktyg och mobilt lärande, relaterad till språkundervisningens mål, innehåll och form
  • muntlig och skriftlig presentation med digitalt stöd
  • frågor som rör etik och regelverk för användning av sociala medier och digitala verktyg i skolan
  • planering, genomförande och utvärdering av undervisning där digitalisering ingår
  • feedback och bedömning med hjälp av digitala verktyg.

Distanskursens upplägg: Kursen ges nätbaserat och innehåller ett antal nätbaserade seminarietillfällen. Mellan seminarierna är handledning och kommunikation nätbaserad. Tillgång till dator med bredbandsuppkoppling och headset krävs.

Sommarkursens undervisning är upplagd under veckorna 23-26 och 31-35 2024 med självstudier mellan dessa undervisningsperioder.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin