Masterprogram i vattenteknik

120 hp

Studieplan, TVA2M

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TVA2M
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 22 oktober 2019
Diarienummer
TEKNAT 2019/267

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

ÅRSKURS 2, PRELIMINÄR STUDIEPLAN FÖR LÄSÅRET 2021/2022

Termin 3

Ledningsnät och dricksvattenberedning, 5 hp

Kommunal och industriell avloppsvattenrening, 5 hp

Vatten och samhälle, 5 hp

Statistisk maskininlärning, 5 hp

Digitalisering i vattensektorn, 10 hp

Termin 3-4

Examensarbete i vattenteknik, 30 hp

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin