Grundvatten- och ytvattenmodellering

10 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1HY041

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 67 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 67 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 67 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 67 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger dig den processförståelse och de matematiska verktyg som behövs för att kunna kvantifiera vattenflöden och vattentillgångar i olika delar av det hydrologiska kretsloppet, med särskilt fokus på grundvatten och ytvatten. Stor vikt ligger på övningar med befintliga numeriska modeller.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin