Statistik och dataanalysmetoder

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1HY013

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

I kursen kommer du att lära dig om statistiska metoder som används för behandling av hydrologiska och naturgeografiska data, inklusive analys av tidsserier och förklaring av extremer inom hydrologin och klimatologi. Användningen av statistiska metoder för modellering och analys inom geovetenskaper diskuteras.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin