Masterprogram i geovetenskap – Geologi

120 hp

Studieplan, TGV2M, GEOL

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TGV2M
Inriktningskod
GEOL
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 8 november 2012
Diarienummer
TEKNAT 2012/87

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin