Tektonik

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1MP005

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger dig fördjupade kunskaper om plattektoniska processer och du får en djupare förståelse kring den utveckling som planeten genomgått från arkeikum till idag. I kursen ingår även analog modellering, övning i tolkning av geofysiska data och övningar i mikroskopering.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin