Masterprogram i geovetenskap – Europeisk paleobiologiinriktning (Uppsala-Lille)

120 hp

Studieplan, TGV2M, EURO

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TGV2M
Inriktningskod
EURO
Fastställd av
Naturvetenskapliga utbildningsnämnden, 13 november 2014
Diarienummer
TEKNAT 2014/45

Termin 1

På termin ett läses följande kurser vid Université Lille 1, Frankrike: Sedimentology and sequence stratigraphy 5 hp, Micropalaeontology and geobiology 5 hp, Advanced bibliographic research 5 hp, Field workshop 10 hp, Professional project 5 hp, Large-scale perturbations of the biosphere (palaeobiology) 5 hp.

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin