Livets tidiga utveckling och uppblomstring

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1PA002

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Om kursen

I kursen får du lära dig om viktiga protistgruppers paleobiologi, ekologi och paleobiogeografi samt deras tillämpningar inom biokronologi, biotiska uppblomstringar och utdöenden. Man tittar närmare på djurens ursprung och utveckling och tillämpar kunskaperna praktiskt under en obligatorisk fältdel. Fältdelen äger normalt rum i Wales i slutet av september/början av oktober och till en kostnad om 1250 kr som du själv står för. Det ingår även en del praktik i kursen, som mikroskopering.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin