Evolution och utveckling

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1BG397

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

De enorma framsteg som gjorts genom att kombinera molekylär utvecklingsbiologi med paleontologi de senaste decennierna har öppnat upp ett nytt forskningsfält om evolutionen av då- och nutida biodiversitet. Detta möjliggör en djupare förståelse av interaktioner mellan molekylära mönster, ontogeni och morfologi i ett evolutionärt perspektiv. Moderna tekniker finns nu tillgängliga för att undersöka dessa interaktioner.

Kursen ger en översikt av detta snabbt växande område, med fokus på utvalda leddjur och vertebrater. In-situ-hybridisering, skelettinfärgning och histologi baserad på synkrotronskiktröntgen används för att undersöka deras evolution ur ett integrerat molekylärmorfologiskt perspektiv i ett fylogenetisk sammanhang. Erfarenheterna från dessa exempel används för att diskutera bredare konceptuella frågor.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin