Vertebraternas uppkomst och utveckling

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1PA042

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Om kursen

I denna kurs ligger fokus på ryggradsdjurens uppkomst, utveckling och utdöenden, vilket blir ett komplement till kursen Livets tidiga utveckling och uppblomstring. Du får nyttig övning i att genomföra ett individuellt projekt som redovisas muntligt och även övning i att presentera sitt projekt i artikelform.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin