Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi

Läsåret 2023/2024

Anmälan

Vill du vara med och skapa framtidens industri, med intelligenta maskiner, hållbara produkter och tjänster, och effektiva lösningar? Vill du utveckla nya innovativa koncept, ha världen som arbetsmarknad och samtidigt få en framtidssäker yrkesexamen? Ta första steget till en mångsidig och spännande karriär genom att läsa Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi.

Om programmet

Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi sammanför tre stora kunskapsområden - ekonomi, teknik och datavetenskap. Den breda kompetensen är viktig för att du ska kunna hantera komplexa och utmanande problem i ditt framtida yrkesliv. Du lär dig till exempel att utveckla och leda utvecklingen av nya innovativa produkter, processer och tjänster. Du får även de kunskaper som krävs för att skapa effektiva produktionslösningar och hållbara affärsmodeller.

Kurserna i industriell ekonomi handlar framför allt om teknikintensiva verksamheter och deras organisation, ledning och styrning. Som student får du viktig kunskap om olika verksamheters särdrag, särskilda förutsättningar och utmaningar. Du får en stabil, bred kunskapsbas inom industriell ekonomi och spetskompetens inom valda delar av fältet. Samtidigt tränar du dina förmågor som ledare i en värld i förändring där etiskt tänkande är viktigt.

Du studerar även tillämpad datavetenskap för industri, särskilt industriell analys (industrial analytics). Det är ett område där man bland annat arbetar med att hitta mönster i stora datamängder. Informationen används sedan för att göra tillverkning och andra delar av verksamheter mer effektiva och resurssnåla. Du lär dig industriell systemanalys, avancerad databehandling och storskalig datahantering.

För en ingenjör i industriell ekonomi är det viktigt att ha kunskap inom flera områden och att kunna kommunicera och samverka över olika fält. Utbildningens breda profil ger dig goda valmöjligheter i din framtida karriär. Som färdig ingenjör kommer du att kunna främja nytänkande och höja effektiviteten inom många industriellt viktiga områden, som produktutveckling och produktion, drift och underhåll. På så sätt kommer du att jobba för en hållbar framtid.

Examen

Utbildningen leder till en civilingenjörsexamen (Master of Science in Engineering), som är en yrkesexamen.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Vera Grunewald
Från: Stockholm

Varför valde du den här utbildningen?
Jag tyckte att det var väldigt svårt att välja utbildning och var faktiskt inne på läkarlinjen länge. När jag efter ett tag hörde att Uppsala universitet skulle erbjuda Industriell ekonomi för första gången såg jag chansen att få en modern och nytänkande utbildning. Programmet innefattar den perfekta blandningen av vad en ingenjör och en ekonom bör veta, med lite extra fokus på digitalisering, management och framtidens utmaningar.

Hur är det att studera på ett universitet?
För mig har ”studera på ett universitet” inneburit en blandning av att flytta hemifrån och äntligen få studera specifika kurser som jag själv verkligen tycker är intressanta. Det har därför inneburit ett större eget ansvar, men också genererat en starkare motivation från min sida. Något konkret nytt som student på ett universitet är att man själv måste komma ihåg att anmäla sig inför en tenta. En strukturerad almanacka är en god idé!

Vilket är ditt mål med utbildningen?
Ett jobb! Nä, men det är klart att jag vill utmana mig själv och utvecklas som person, men vi alla måste skaffa ett jobb i slutändan. Med den här utbildningen blir det förhoppningsvis ett väldigt givande och kul sådant! I Uppsala finns det också goda möjligheter att studera en termin utomlands vilket jag tänker satsa på. Sen är jag såklart här för att träffa vänner, utöka mitt kontaktnät och uppleva studentlivet med allt vad det innebär. 

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
Absolut studentlivet och gemenskapen. Sen är universitetet väletablerat med många fina byggnader man kan plugga i och Uppsala i sig en otroligt fin stad, vilket ger en massa plus! 

Vad har varit roligast och mest intressant på utbildningen hittills?
Programmering och beräkningsvetenskap är något jag verkligen fått upp ögonen för. Det har varit väldigt häftigt att på bara ett par månader gå från att vara nybörjare till att kunna simulera exempelvis ett epidemiutbrott. Kan säga att jag fått stor respekt för datavetare! 

Hur upplevde du första tentan?
Oj, jag var såklart supernervös. Min första tenta var på distans så det som kändes jobbigt var egentligen den långa skrivtiden (cirka fem timmar). När det väl började insåg jag dock att man får mer tid än man egentligen behöver och lugnade därför ned mig. Sen firade jag med några vänner och en god middag.

Berätta om studentlivet!
Helt ärligt fantastiskt! I och med att det finns 13 nationer finns det alltid något man kan göra. Att flytta hemifrån, vilket jag gjorde, till en ny stad med nya människor kan såklart kännas lite läskigt, men i Uppsala är de allra flesta i samma sits vilket gör det hela lättare!

Vad vill du ge för råd och tips till en person som funderar på att söka den här utbildningen?
För att känna att du har koll på läget så skulle jag rekommendera att du går igenom vilka kurser som ingår i studieplanen. Om du sen känner dig genuint intresserad av kurserna och är beredd att lägga ned tiden så tycker jag att du ska söka. Om du är nyfiken på indek-studenterna eller vill ställa en fråga kan du alltid kika in på I-sektionens hemsida https://i.utn.se!

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
Botaniska trädgården!

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
Jag är oerhört taggad på Valborgsfirandet, har bara hört fantastiska historier om det!

Vad gör du om 5 år?
Har förhoppningsvis tagit examen och påbörjat ett jobb någonstans på varmare breddgrader.

Våren 2021

Registrera ditt intresse

Upplägg

Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi är på 300 högskolepoäng vilket motsvarar fem års studietid.

Under de tre första åren läser du parallellt industriell ekonomi, datavetenskap med inriktning mot industriell analys (industrial analytics) samt matematik. Ämneskunskaper inom industriell ekonomi fördjupas genom hela utbildningen. Det första året ligger fokus på att förstå teknikintensiva företag och deras funktioner. Det andra året ser vi på företaget i relation till sin omgivning så som leverantörer, kunder och andra intressenter. Det tredje året ser vi på företaget som en del av globala marknader där standarder och regelverk både begränsar och möjliggör nya verksamheter. Årskurs tre avslutas med ett självständigt arbete som kan räknas som examensarbete i en kandidatexamen.

Det fjärde och femte året ligger fokus på affärsutveckling, innovation och entreprenörskap där vi ser på teknikintensiva företag som aktiva aktörer i en komplex omgivning. Det fjärde året finns planerat utrymme för utbytesstudier. I synnerhet ser vi på de nya möjligheter som skapas genom utvecklingen inom digitalisering, automation och särskilt industriell analys (industrial analytics). Programmet avslutas med ett större tilläm­pat projekt som kan göras på ett företag, en organisation, en myndighet eller i en forskargrupp.

Hållbar affärsutveckling samt etiska frågor är genomgående teman i kurserna. Du kommer dels att få jobba med miljöfrågor som rör teknikval och resursutnyttjande, dels med etiska, samhälleliga perspektiv på teknikutveckling och användning. Under utbildningen diskuterar vi på olika sätt förhållandet mellan människa och teknik.

Under utbildningen möter du stora, börsnoterade och multinationella industriföretag, men också snabbväxande teknik-startuper finansierade genom riskkapital.

Se ämnesfördelningen på programmet

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Om undervisningen

I civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi betonas ett reflekterande förhållningssätt till kunskapsbildningen inom ingenjörsvetenskaper, det vill säga att ständigt ifrågasätta vad vi vet och hur vi vet det. Industriell ekonomi är ett praktiknära ämne med fokus på problemformulering och problemlösning. Genom dina studier utvecklas du löpande i ingenjörsrollen och tränar även din förmåga att tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt till praktiska problem.

Det praktiknära medför att många kurser innehåller projekt i olika former, där vi identifierar, analyserar och löser verklighetsanknutna problem. Projekten kommer gradvis att bli mer omfattande och komplexa under utbildningens gång och av särskild vikt är just skärningspunkten mellan ekonomi, teknik och datavetenskap. Genom att arbeta i och med projekt lär vi oss samtidigt viktiga färdigheter om projektledning och gruppdynamik samt muntlig och skriftlig kommunikation som vi behöver i arbetslivet.

Pedagogiskt ligger studentens lärande alltid i centrum. De olika kurserna utnyttjar olika pedagogiska synsätt och metoder, men hela programmet präglas av öppenhet, medmänsklighet och en kontinuerlig dialog mellan studenter och lärare. Vi tror starkt på att lärande sker bäst i en trygg och konstruktiv omgivning där var och en blir sedd och hörd. Våra lärare är välmeriterade inom pedagogik och flera av dem har fått pedagogiska priser.

Undervisningen består av flerformsundervisning och projektarbeten, men även av mer traditionella föreläsningar, seminarier, laborationer, studiebesök och ett avslutande examensarbete.

Svenska är det huvudsakliga undervisningsspråket under programmets tre första år. Under årskurs fyra och fem sker undervisningen på engelska.

Studera utomlands

Studieplanen är anpassad för att främja både kortare och längre internationella utbyten, särskilt under det fjärde året. En stor andel valbara kurser finns då inlagda i schemat för att underlätta studier utomlands. Den fjärde perioden under årskurs fyra innehåller endast valbara kurser för att möjliggöra även kortare utbyten. Upplägget gör det lättare att förlägga utlandsstudier till sommaren, vilket innebär att du endast är borta en period som utbytesstudent.

Uppsala universitet har avtal med fler än 400 utländska universitet i Europa, Mellanöstern, Nordamerika, Sydamerika, Sydafrika, Asien, Australien och Nya Zeeland.

Utlandsstudier ger dig möjligheten att skapa dig en unik profil och samtidigt stärka dina språkkunskaper.

Karriär

Svensk industri har ett mycket stort behov av kvalificerade ingenjörer med samlad kunskap i teknik, ekonomi och datavetenskap. Det finns en hög efterfrågan på ingenjörer som har en förståelse för både teknik och ekonomi, och som kan kommunicera med och förstå kunder och andra intressenter. Särskilt hög efterfrågan på spetskompetens är det inom effektiv digitalisering. Många verksamheter söker ingenjörer som kan leda utvecklingen och implementeringen av digital teknik i produktionsutveckling, tjänsteutveckling, tillverkning och logistik. Detta gör att ingenjörer i industriell ekonomi med teknisk specialisering inom industriell analys (industrial analytics) är mycket eftertraktade på arbetsmarknaden.både i Sverige och globalt.

Ingenjörer i industriell ekonomi är även eftertraktade för olika typer av konsultuppdrag just då kombinationen av spetskompetens i ekonomi, affärsutveckling och industriell analys ger färdigheter att uppfatta större helheter och utveckla beslutsunderlag för strategiska beslut.

Många inleder sina karriärer som projektledare, verksamhetsutvecklare eller lednings- och organisationskonsulter. En annan populär och vanlig ingång till arbetslivet är att genomföra ett traineeprogram på ett större teknikföretag. Som industriell ekonom kan du arbeta inom de flesta yrkesroller och organisationer i det privata näringslivet och den offentliga sektorn.

Läs mer om att jobba som ingenjör

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Om du saknar behörigheten kan du läsa Tekniskt-naturvetenskapligt basår som ger dig både den behörighet du behöver och en reserverad plats på något av våra civilingenjörsprogram.

Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi

300 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P1510 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4/Matematik E

Urval: Betyg (66 %) - Högskoleprov (34 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 725000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Vill du ställa frågor till programstudenter är du välkommen att kontakta studenterna i styrelsen för programsektionen. Du hittar dem på i-sektionens webbsida som är under uppbyggnad och som snart även kommer att fyllas med mer information om programmet.

Kontakt

Studievägledare Paula Forslund

studievagledare-I@uu.se

018-471 34 77

Studentservice på Ångström

Ångströmlaboratoriet, hus 10, plan 0, Uppsala

018-471 31 03

Senast uppdaterad: 2021-03-02