Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi

300 hp

Studieplan, TIE2Y

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TIE2Y
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 8 november 2021
Diarienummer
TEKNAT 2021/130

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Introduktion till beräkningsvetenskap, 5 högskolepoäng (1TD342) eller Beräkningsvetenskap I, 5 högskolepoäng (1TD393) är obligatorisk inom examenskravet men byter årskurs och ges därför inte på programmet läsåret 2022/2023.

Period 2

Termin 4

Period 3

Period 4

Termin 5

Period 1

Period 2

Termin 6

Period 3

Period 4

Termin 7

ÅRSKURS 4, PRELIMINÄR STUDIEPLAN FÖR LÄSÅRET 2023/2024

Industriell Internet of things, 5 hp

Ingenjörsteknisk ledning, 5 hp

Stokastisk modellering, 5 hp

Modellering och optimering av logistiska system, 5 hp

Databasteknik II, 5 hp

Valbar kurs, 5 hp

Termin 8

ÅRSKURS 4, PRELIMINÄR STUDIEPLAN FÖR LÄSÅRET 2023/2024

Data Engineering, 5 hp

Statistisk maskininlärning, 5 hp

Valbara kurser, 20 hp

I årskurs 4-5 finns 40 hp valbara kurser. Av dessa skall minst 15 hp vara inom fältet Industriell ekonomi och minst 15 hp inom Industrial Analytics.

Termin 9

ÅRSKURS 5, PRELIMINÄR STUDIEPLAN FÖR LÄSÅRET 2024/2025

Teknik-Affärsutveckling-Ledning, 10 hp

Valbar kurs, 10 hp

Vetenskaplig metod, 5 hp

Valbar kurs inom industrial analytics, 5 hp

Termin 10

ÅRSKURS 5, PRELIMINÄR STUDIEPLAN FÖR LÄSÅRET 2024/2025

Examensarbete i industriell ekonomi, 30 hp

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin