Kvarteret Munken

Kvarteret Munken med Domkyrkan i bakgrunden

Kvarteret Munken ligger i centrala Uppsala mellan Västra Ågatan och Trädgårdsgatan.

År 1738 tillstyrkte Akademikanslern att ett kemiskt laboratorium skulle anläggas i kvarteret Munken i Uppsala, och 1752 inköptes tomten. Laboratorium Chemicum uppfördes som universitetets kemiska institution. Byggnaden är en av stadens äldsta universitetsbyggnader och uppfördes 1752-53. Husets eldhärjades 1766 med reparerades och påbyggdes ytterligare en våning.

1850 tillkom gamla Anatomicums byggnad i kvarteret. Fasadritningarna gjordes under medverkan av kronprins Karl XV som då var universitetskansler. Flyglarnas nuvarande utformning ritades 1881. En inre ombyggnad gjordes 1932. Även 1974-75 utfördes restaureringsarbeten och inre ombyggnationer. Gamla Anatomicums arkitektur är typisk för universitetsbyggnader uppförda under andra hälften av 1800-talet.

Gammalt foto på Anatomicum
Anatomicum ca år 1897.

Under en period fanns Psykologiska institutionen i byggnaderna men idag har Institutet för  bostads- och urbanforskning vid Uppsala universitet och delar av juridiska institutionen sin verksamhet här.