Internationella nätverk och regionala centra

Uppsala universitet ingår i ett antal universitetsövergripande internationella samarbetsnätverk och regionala centra. Inom dessa sker bland annat utbyten för studenter, forskare, personal och lärare, symposier och konferenser, utvärdering och benchmarking, kursplansutveckling och gemensamma projekt.

The Guild

The Guild består av några av Europas främsta forskningsintensiva universitet. Nätverket bildades 2016 för att stärka universitetens röst i forsknings- och utbildningsfrågor på EU-nivå. På nätverkets hemsida publiceras de senaste inspelen i viktiga policyfrågor.

Kontaktperson vid Uppsala universitet: Johannes Jarlebring

U4 - Society

Grundat 2008 med syfte att främja samarbeten i internationella projekt, forskning samt student- och forskarutbyte. U4-nätverket är ett samarbete mellan fyra europeiska universitet: Ghent University, University of Göttingen, University of Groningen, Tartu University samt Uppsala universitet.

Kontaktperson vid Uppsala universitet: Oskar Pettersson

Coimbra Group

Coimbra Group bildades 1985 med målet att främja akademiska och kulturella förbindelser mellan universiteten. Coimbra Group har en rad stipendier, summer schools, långvariga projekt, priser m.m. Gruppen uttalar sig i europeiska sammanhang om policybeslut rörande högre utbildning, och fungerar även som expertgrupp i flera sammanhang.
Kontakt vid Uppsala universitet: Anna Ledin

Matariki

Matariki-nätverket, döpt efter det maoriska namnet för stjärnbilden Plejaderna, är ett nätverk av universitet som täcker hela världen. Medlemsuniversiteten är bland sina respektive länders äldsta och främsta, och alla spelar en viktig roll i sina lokala samhällen. Nätverket, med sitt motto ”Partnering for a better world”, innefattar utbyten för studenter, forskare, personal och lärare, benchmarking, samhällsansvar, aktiviteter inom kultur och idrott, gemensamma utbildningsprogram, med mera.

Kontaktperson vid Uppsala universitet: Torsten Blomqvist

SANORD

SANORD, Southern African-Nordic Centre, grundades 2007. SANORD är nätverk bestående av universitet, högskolor och forskningsinstitut i Norden och i södra Afrika. Uppsala universitet var ett av de åtta universitet som bildade nätverket, men antalet medlemsuniversitet är nu närmare 50. Varje år anordnar SANORD konferenser där forskare och administratörer från medlemsuniversiteten har möjlighet att knyta kontakter.

Kontaktperson vid Uppsala universitet: Ulrica Ouline

The Baltic University Programme

The Baltic University Program (BUP) grundades 1991 och omfattar för närvarande 84 medlemsuniversitet och högskolor i Östersjöregionens dräneringsområde. Huvudsyftet med verksamheten är att stödja arbetet med att bygga starka utbildnings- och forskarsamarbeten i regionen. Detta görs genom en strävan att hitta nya sätt att interagera och samarbeta mellan universitet i regionen för att främja öppenhet, internationalisering och rörlighet. Inom programmet utvecklas och erbjuds dels universitetskurser inom hållbar utveckling, miljöskydd, naturresurser, demokrati och utbildning för hållbar utveckling (ESD), dels ges stöd till multi- och tvärvetenskapligt forskningssamarbete och deltagande i transdisciplinära projekt i samarbete med olika aktörer i samhället som myndigheter, kommuner och företag.

Kontaktperson vid Uppsala universitet: Madeleine Granvik

Universitet och Svenska Institut i samarbete för internationalisering

USI är ett tvärvetenskapligt nätverk som verkar för internationalisering av svensk utbildning och forskning. Sex svenska universitet och de svenska Medelhavsinstituten arbetar tillsammans för att erbjuda internationella forskarseminarier och masterkurser med fältstudier på plats i Medelhavsregionen.

Kontaktperson vid Uppsala universitet: Lars Hagborg

Regionala Centra

Uppsala universitets kontor i Hanoi

Uppsala universitet har sedan 2014 ett eget representationskontor i Vietnam, med placering i Hanoi. Syftet är att stärka samarbetet med vietnamesiska lärosäten, men även att utveckla regionala samarbeten inom högre utbildning med närliggande länder i Sydostasien. Representationskontoret arbetar med att utveckla forsknings- och utbildningssamarbeten, utbyten, rekrytering, praktikplatser och alumnverksamhet. Exempel på befintliga projekt som kan nämnas är EVENT och EASTEM.

Nordic Centre Fudan

Uppsala universitet är ett av drygt 20 universitet i Norden som är medlemmar i Nordic Centre vid Fudan University, Shanghai. NC Fudan vill underlätta kontakter mellan medlemsländerna och Kina, speciellt Fudan University. Man anordnar även sommarkurser för studenter.

Kontaktpersoner: Miriam Tardell