Masterprogram i hållbar destinationsutveckling

Läsåret 2023/2024

Bild för Masterprogram i hållbar destinationsutveckling 2023/2024
Anmälan

Hur kan destinationsutveckling bidra till hållbarhet? Det är vad du kommer att lära dig under detta program. Masterprogram i hållbar destinationsutveckling är ett internationellt masterprogram för dig som tillsammans med forskare och lärare från många olika ämnen vill arbeta med hållbar destinationsutveckling.

Programmet ges vid Uppsala universitet Campus Gotland, i världsarvstaden Visby.

Om programmet

Turistdestinationer över hela världen står inför stora utmaningar. Med färre besökare hotas deras ekonomi, med fler besökare hotas deras sociala, kulturella och ekologiska hållbarhet. Hur blir besök hållbara? Vad krävs för att åstadkomma hållbara besöksplatser och hur kan vi säkerställa att de fortsätter att vara det? Hållbar destinationsutveckling vänder sig till dig som vill utveckla gränsöverskridande, internationella nyckelkompetenser inom detta område.

I samverkan med besöksnäring, regionala myndigheter och civilsamhälle får du arbeta teoretiskt, strategiskt och praktiskt med de utmaningar som besöksnäringsintensiva regioner över hela världen står inför. Målet med programmet är att du i din framtida yrkesutövning, med tillsyn, samhällsplanering, utbildning, forskning, kommunikation, förvaltning av naturresurser, entreprenörskap eller beslutsfattande, ska vara väl förtrogen med frågor som rör hållbar regional- och destinationsutveckling ur många perspektiv.

Under utbildningen kommer du att

  • specialisera dig i ett intresseområde
  • utveckla dina egna projekt inom ramen för programteman
  • studera i en helt unik akademisk miljö

Du väljer två av tre inriktningar, entreprenörskap, kulturarvspolitik och naturbaserad turism, för att ge dig den specifika profil du själv önskar. Du studerar teman som ekologisk och kulturell hållbarhet, platsers utformning och betydelse, förvaltning av natur- och kulturresurser; miljöekonomiska värderingsgrunder, entreprenörskap och strategiskt ledarskap. Du får också möjlighet att utveckla egna projekt inom programmets teman.

Campus Gotland erbjuder dig en unik kunskapsmiljö med engagerade forskare och lärare som arbetar med hållbarhet ur ett brett, kritiskt och gränsöverskridande perspektiv, och i nära anslutning till aktörer som på olika sätt arbetar med besök.

Programmet förbereder dig för arbete med hållbarhetsperspektiv i besöksnäringsintensiva regioner världen över. Exempelvis inom offentlig förvaltning, i stat, landsting och kommun, på destinationsbolag, inom besöksnäringsföretag eller som egen entreprenör. Genom programmets tvärvetenskapliga design ökar förståelsen för olika ämnesområden och du får kunskap om möjligheter och begränsningar med hållbar utveckling. Kontakten med studenter från olika länder ökar förståelsen för komplexiteten i hållbarhetsutmaningar samt kunskapen om möjliga lösningar på problem och ger dig också ett värdefullt kontaktnätverk inom området.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Science, 120 credits) med hållbar destinationsutveckling som huvudområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Aida Alonso
Från: Mexico
Program: Masterprogram i hållbar destinationsutveckling

Hur valde du ditt program?
Jag har alltid vetat att jag ville läsa en masterexamen någonstans i Europa relaterad till hållbarhet. Jag frågade mina vänner och mitt nätverk vilka program som var bra. Jag valde till slut mellan universitet i Nederländerna och Skandinavien. En av mina svenska vänner sa till mig att kolla Uppsala universitets hemsida för att se om det var något som intresserade mig. När jag väl gjorde det var jag helt fast i programmet i Hållbar Destinationsutveckling eftersom det var allt jag letade efter - en master som kombinerar hållbarhet och turism. Nu när jag är här tror jag att det är det bästa beslutet jag någonsin tagit.

Hur är det att vara en internationell student?
Det är en blandning av spänning och stress. Det är ganska givande att vara utlänning i ett nytt land eftersom jag lära mig nya saker inte bara på universitetet, utan också lära mig om kulturen, språket och människorna jag träffar. Å andra sidan kan det också vara väldigt påfrestande, speciellt när det kommer till administration, som att anmäla sig till kurser, skaffa studentbostad och sånt. När jag först kom till Sverige förstod jag inte riktigt vad jag behövde göra, och hur, och det var frustrerande. Men när jag ser tillbaka tänker jag på alla dessa upplevelser som en del av mitt lärande och anpassning till det svenska samhället.

Vad är det bästa med att studera vid Uppsala universitet?
Att studera på Campus Gotland har varit givande, speciellt eftersom det är ett mindre campus så man känner mer gemenskap och samhörighet. Jag får interagera med mina kurskamrater ofta och det gör det mycket lättare att samarbeta, även lärare är mycket mer tillgängliga och det gör att jag kan ställa frågor och prata med dem i en mer avslappnad miljö. Jag gillar hur öppet utbildningssystemet är vid Uppsala universitet, det finns inga strikta gränsdragningar mellan studenter och lärare. Jag känner att min åsikt är viktig och jag kan arbeta tillsammans med mina lärare för att få ut det bästa av mitt program.

Hur upplevde du dina första dagar i Sverige?
Det var en blandning av alla möjliga känslor. När jag fattade beslutet att läsa ett masterprogram hade jag redan jobbat i Mexiko i mer än åtta år och hade ett stabilt liv. Därför var det ganska nervöst att behöva sluta mitt jobb för att flytta, tillsammans med min hund (ja, jag tog med min hund hela vägen från Mexiko), till ett nytt land för att studera. Så fort jag kom till Sverige kände jag en lättnad och lycka över att äntligen vara här efter mer än ett års planering. Den känslan varade i några dagar tills jag var tvungen att oroa mig för att ansöka om personnummer, öppna ett bankkonto och registrera mig på mina kurser. Som tur är för mig hade jag redan svenska vänner, så jag kunde klara alla uppgifter ganska enkelt med deras hjälp.

Vad är unikt med ditt program?
En av sakerna jag gillar med programmet är att vi är en väldigt heterogen grupp av mestadels internationella studenter. Vi har alla olika bakgrund och åldrar. Det är väldigt givande att ha diskussioner och lyssna på människor som har andra perspektiv än mitt. Jag tror att jag har lärt mig mycket genom att bara lyssna på vad andra har att säga. Dessutom läggs stor vikt vid att arbeta i grupper och det gör att man lär sig mer.

Hur skulle du beskriva dina lärare på universitetet?
Som jag nämnde tidigare är det trevligt att lärare på campus är så tillgängliga eftersom det är ett mindre campus, och därmed blir kommunikationen lättare. Jag gillar att jag kan prata med dem inte bara om kursen utan också om mina planer och förväntningar. Jag har varit studentrepresentant, så jag fungerar som en länk mellan mina kursare och lärarna. Det har gett mig möjligheten att prata direkt med lärarna inom mitt program, och förstå hur de planerar och genomför saker. Att vara en del av den här typen av interaktion har fått mig att känna att mina idéer och mina kursares idéer spelar roll i utvecklingen av våra kurser.

Hur är studentlivet?
Att få vara en del av en aktiv gemenskap av studenter som bryr sig om miljömässiga och sociala effekter är den bästa delen av mitt studentliv. I mitt program har jag chansen att möta en varierad grupp människor och skapa relationer med dem. Jag organiserade en resa till Danmark med några av mina kurskamrater, där vi deltog i en konferens om hållbar turism. Vi deltog även i BUP-symposiet (Baltic University Program) i augusti som presentatörer och nu letar vi efter möjligheten att publicera en artikel tillsammans.

Vad är din anledning till att studera och ditt slutliga mål?
Jag tror att jag alltid haft den här nyfikenheten att fortsätta lära mig nya saker och att kunna bidra på ett positivt sätt i min omgivning. Det är den främsta anledningen till att jag bestämde mig för att sluta på mitt tidigare jobb och gå tillbaka till att studera. Jag nådde en punkt där jag frågade mig själv var jag såg mig själv om fem eller tio år och jag visste att jag ville göra mer med mitt liv än att bara ha ett företagsjobb. Jag vill kunna arbeta som projektledare eller konsult inom turistnäringen och utveckla projekt som syftar till att förbättra miljömässig hållbarhet och socialt ansvar. Jag gillar att bo i Sverige, så jag skulle inte ha något emot att utveckla min framtida karriär i detta underbara land.

Hösten 2020.

Upplägg

Första terminen startar med en introduktionskurs till hållbar destinationsutveckling. Resten av terminen ägnar du åt en av de tre inriktningarna tillämpad kulturarvspolitik, hållbara naturbaserade destinationer eller entreprenörskap för destinationsutveckling.

Termin två börjar med en verklighetsnära projektkurs i mångvetenskapliga team. Där arbetar du med en så kallad design thinking-metodik kring en hållbarhetsutmaning. Sedan följer en metodkurs. Andra halvan av andra terminen läser du valfria kurser vid Uppsala universitet eller tar praktik- eller projektkurser. Du kan här även välja att ta ut en magisterexamen efter ett år på programmet om du läser kursen "självständigt arbete". Kursen räknas då som examensarbete.

Tredje terminen startar med en fördjupningskurs i hållbar destinationsutveckling. Därefter läser du en av de övriga två inriktningarna.

Termin fyra skriver du ditt examensarbete, som utgår ifrån de två olika inriktningarna du har läst.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Undervisningsspråket är engelska, liksom litteraturen. Undervisningen sker på campus Gotland i Visby. I klassrummet använder vi föreläsningar, seminarium, gruppuppgifter och enskilda arbeten, där teori och praktik blandas. En viktig del av utbildningen sker utanför klassrummet, ute i verkligheten, med exkursioner, studiebesök och konkret arbete tillsammans med både privata och offentliga aktörer på Gotland.

Undervisningen sker också nära det stora, tvärvetenskapliga forskningsprogrammet "Hållbara besök" där 30 forskare inom 9 discipliner studerar och utvecklar hållbar destinationsutveckling på Gotland. Under utbildningen kommer du att få träffa många forskare och få möjlighet att bidra till deras forskningsprojekt.

Examinationerna varierar med allt från skriftliga prov, muntliga redovisningar till självständiga texter.

Karriär

Turismen står för cirka nio procent av världens BNP. Denna sektor är stadigt ökande och blir därmed allt viktigare för global utveckling generellt, och kanske särskilt för regioner utanför den industrialiserade världen. Turistsektorn står dock ständigt inför hållbarhetsutmaningar, socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Det finns alltså stort behov av de kompetenser man får med sig från denna utbildning.

Programmet förbereder dig för arbete med hållbarhetsperspektiv i besöksnäringsintensiva regioner världen över, inom offentlig förvaltning, i stat, landsting och kommun, på destinationsbolag, inom besöksnäringsföretag eller som egen entreprenör.

Du kan arbeta inom

  • offentlig förvaltning, särskilt med inriktning mot natur- och kulturresurser
  • offentliga och privata destinationsbolag
  • affärsutvecklings-, hållbarhets- och CSR-arbete (Corporate Social Responsibility)
  • regionala, nationella och internationella företag inom besöksnäringen
  • offentlig förvaltning, för att driva innovationsprocesser för besöksnäringen inom både det offentliga och privata.

Du får kompetens att starta och driva besöksnäringsföretag, över hela världen, särskilt i besöksnäringsintensiva regioner. I din framtida yrkesutövning kan du arbeta med tillsyn, samhällsplanering, utbildning, forskning, kommunikation, förvaltning av naturresurser eller beslutsfattande som rör hållbarhet.

Möjligheter till utbildning på forskarnivå är också goda inom ramen för den tvärvetenskapliga forskarmiljö med fokus på hållbarhet som finns på Gotland. Du kan forska till exempel inom industriell teknik, etnologi, geologi, historia, kulturvård eller företagsekonomi.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Ladda upp ditt personliga brev (1 sida) på antagning.se.

Masterprogram i hållbar destinationsutveckling

120 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Visby

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P1470 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Kandidatexamen eller motsvarande.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

För mer information om programmet:

sdd-angstrom@uu.se

Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Campus Gotland, Cramérgatan 3, 621 57 Visby

Senast uppdaterad: 2021-03-02