Masterprogram i hållbar destinationsutveckling

120 hp

Studieplan, THD2M

Kod
THD2M
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 6 november 2023
Diarienummer
TEKNAT 2023/166

Följande beteckningar används:

A1N - Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp

A1F - Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå

A1E - Avancerad nivå, examensarbete för magisterexamen (60 hp)

A2E - Avancerad nivå, examensarbete för masterexamen (120 hp)

Termin 1 och 2 ges inte under läsåret 2024/2025.

Termin 3

Inriktning Hållbara naturbaserade destinationer

Period 1

Period 2

Inriktning Entreprenörskap för destinationsutveckling

Period 1

Period 2

Termin 4

Valfria kurser

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin