Att driva, leda och utveckla hållbara besöksnäringsföretag

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1TG435

Hösten 2023 Hösten 2023, Visby, 100 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin