Turism och miljömässig hållbarhet

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1GV167

Hösten 2023 Hösten 2023, Visby, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Visby, 100 %, Campus, Engelska

Om kursen

Kursen behandlar miljömässig hållbarhet av besök och turism. Identifiering och kategorisering av miljöpåverkan studeras. Genomgående under kursen studeras även proaktiva lösningar och förslag på att minska miljöpåverkan från besök och turism.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin