Masterprogram i hållbar destinationsutveckling

120 hp

Studieplan, THD2M

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
THD2M
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 28 november 2017
Diarienummer
TEKNAT 2017/120

Termin 1

Period 1

Inriktning Hållbara naturbaserade destinationer

Period 1

Period 2

Inriktning Tillämpad kulturarvspolitik

Period 1

Period 2

Inriktning Entreprenörskap för destinationsutveckling

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Valfria kurser 15 hp

Årskurs 2, preliminärt läsår 2019/2020

Termin 3

Period 1

Fördjupning i hållbar destinationsutveckling 7.5 hp

Inriktning Hållbara naturbaserade destinationer

Period 1

Period 2

Inriktning Tillämpad kulturarvspolitik

Period 1

Period 2

Inriktning Entreprenörskap för destinationsutveckling

Period 1

Period 2

Termin 4

Examensarbete i hållbar destinationsutveckling 30 hp

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin