Klas Palm

ORCID:
0000-0002-7409-8966

Kort presentation

Jag forskar på och leder processer för hur vi bättre kan samverka när vi har som uppgift att driva verksamhetsutvecklingsprocesser. Mitt specialintresse är systemkomplexa samverkansprocesser för innovativ samhällsförändring. Jag arbetar med systemteori, designmetodik och transformation management. Jag är programdirektör för det internationella ledarskapsprogrammet Leadership for Transformative Change och leder forskargruppen LEAPFROG – innovation management for societal change.

Nyckelord

  • design thinking
  • hållbar utveckling
  • innovation
  • organisational ambidexterity
  • socio technological systems
  • sustainable development
  • systems theory
  • transformation management

Biografi

Mitt forskningfokus är att titta på innovationsutrymme i tjänsteorganisationer. Jag arbetar med flera Vinnovafinansierade forskningsprojekt inom statlig förvaltning och hälso- & sjukvård. Jag har ett förflutet som organisations- och kommunikationskonsult och har arbetat med globala hållbarhetsfrågor i drygt 20 år. I grunden är jag Socialpsykolog från Uppsala universitet.

Forskning

Min forskning är inriktad mot att kartlägga framgångsfaktorer och hinder för innovativa processer inom serviceorganisationer involverade i hållbar utveckling.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Rapporter

Klas Palm

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin