Internationalisering inom forskning

Uppsala universitet arbetar ständigt för att attrahera de mest kvalificerade forskarna och lärarna från hela världen. Samtidigt vill vi öka den internationella finansieringen av forskningen och utveckla institutionella relationer med de mest framstående internationella forskningsmiljöerna. På den här sidan kan du läsa om några av de sätt detta görs på.

Stöd till internationella forskare

Uppsala universitets EU-koordinatorer och forskningssekreterare utgör en stödfunktion för de respektive vetenskapsområdenas forskare. Forskarna får en överblick över sina finansieringsmöjligheter, lotsas genom ansökningsprocessen samt får hjälp att administrera komplexa projekt.

Mer information

Uppsala universitet är medlem i EU-nätverket EURAXESS. Det har till syfte att främja rörlighet och utveckling av forskare inom EU.

Mer information

Universitetet erbjuder stöd till internationella forskare och personal genom International Faculty and Staff Services. Stödet kan omfatta information om arbetsförhållanden, ankomstarrangemang och sociala aktiviteter.

Mer information

Uppsala universitet startade International Science Programme (ISP) med syfte att ge stöd till låginkomstländer och lägre medelinkomstländers inhemska forskningsmiljöer och utbildningar på avancerad nivå. Fokus ligger inom kemi, matematik och fysik.

Mer information

Gästforskning

2017 inrättades ett gästprofessorsprogram vid Uppsala universitet. Om en gästprofessor anställs inom gästprofessorsprogrammet finansieras 50 % av kostnaden med universitetsgemensamma medel.

Kontaktperson vid Uppsala universitet

Mer information

Samarbetet med Collège de France (CdF) började år 2004 då ett avtal om utbyte mellan CdF och UU undertecknades. Utbytet innebär möjligheten att årligen bjuda in upp till tre gästföreläsare från CdF och föreslå forskare från UU som kan bjudas in för att föreläsa vid CdF.

Att vara gästföreläsare vid CdF och/eller knyta kontakter vid UU i samband med besök av professorer/forskare från CdF är en möjlighet för lärare och forskare vid UU som önskar utöka sitt internationella engagemang. Deltagare i utbytet måste vara framstående inom sitt ämne och duktiga föreläsare. De som deltar i utbytet vittnar om intellektuell stimulans och en unik akademisk miljö.

Kontaktperson vid Uppsala universitet

Mer information

Forskningscentrum

NIAS (Nordic Institute of Asian Studies) är ett oberoende nordiskt forsknings- och resurscentrum med fokus på Asienstudier ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Fler än 20 nordiska universitet och forskningscentrum är medlemmar i institutet.

Kontaktperson vid Uppsala universitet

Mer information

Forum för Afrikastudier är ett interdisciplinärt centrum vid Uppsala universitet. Det syftar till att stödja Afrikarelaterad forskning inom Uppsala universitet samt att underlätta samarbete och forskning mellan institutioner, även utanför Uppsala universitet.

Kontaktperson vid Uppsala universitet

Mer information

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin