Ledningsrådet

Studentrepresentanter

  • Anton Sánchez Sulejmani, ordförande Uppsala studentkår
  • Emmy Sköld, ordförande Uppsala teknolog- och naturvetarkår
  • Topias Tolonen, ordförande Doktorandnämnden, Uppsala studentkår

Övriga i ledningsrådet

Daniel Gillberg, planeringsdirektör, Pernilla Björk, kommunikationsdirektör, Tony Hansson, chef för områdeskansliet medicin och farmaci, Johan Lundborg, chef för områdeskansliet humaniora och samhällsvetenskap, Måns Östring, chef för områdeskansliet teknik och naturvetenskap och Per Abrahamsson, akademiombudsman vid juridiska avdelningen.

Vad gör ledningsrådet?

Ledningsrådet är ett stödjande och rådgivande organ för rektor. Ledningsrådet fattar inte beslut. Det förutsätts dock att rektor samråder med ledningsrådet i viktigare principiella och strategiska frågor.

Senast uppdaterad: 2022-07-01