Transnationella utbildningsstrategier

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 4UK111

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen behandlar transnationella utbildningsstrategier i ett mångvetenskapligt, historiskt och komparativt perspektiv. I fokus står globaliseringen och transnationaliseringen inom utbildningsområdet. Processer av regionalisering, nationalisering och internationalisering behandlas, liksom sociala gruppers transnationella utbildningsstrategier. Ett särskilt intresse ägnas den högre utbildningens och forskningens internationalisering.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin