Lingvistik A

30 hp

Kurs, Grundnivå, 5LN211

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen ge en introduktion till ämnet lingvistik och några av lingvistikens centrala områden och består av fyra delkurser:

  1. Lingvistik I, 7,5 hp
  2. Fonetik I, 7,5 hp
  3. Världens språk, 7,5 hp
  4. Sociolingvistik, 7,5 hp

Delkursen Lingvistik I ger en introduktion till lingvistiska forskningsområden såsom fonetik, fonologi, grammatik, semantik, pragmatik, språkförändring och datorlingvistik.

Delkursen Fonetik I ger grundläggande färdigheter i analys av tal och fonetisk transkription.

Delkursen Världens språk ger en introduktion till vad som förenar och skiljer världens språk med fokus på gemensamma och särskiljande drag i världens språks ordförråd, grammatik och ljudstruktur.

Delkursen Sociolingvistik är en grundkurs i sociolingvistik där kännedom om dess teorier, metoder, forskningsfrågor och forskningsresultat utvecklas och som utforskar språklig variation och förändring, flerspråkighet och språkkontakt samt språkbruk i relation till sociala faktorer som social status, region, ålder och kön.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin