Masterprogram i fysik – Teoretisk fysik - kvantfält- och strängteori

120 hp

Studieplan, TFY2M, TEOR

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TFY2M
Inriktningskod
TEOR
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 10 mars 2016
Diarienummer
TEKNAT 2015/47

Vid få deltagare kan följande kurser ställas in eller ges med annan undervisningsform:

1FA160, 1FA587, 1FA158, 1FA227, 1FA563, 1FA564 och 1FA570.

Termin 1

Period 1

Kursen 1FA159 ges bara jämna år.

Kursen 1FA160 ges bara udda år.

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Kursen 1FA158 ges bara udda år.

Kursen 1FA227 ges bara jämna år.

Examensarbete D väljs av de studenter som ska ta en magisterexamen.

Termin 3

Se termin 1.

Period 1

Period 2

Termin 4

Period 3

Övriga valbara kurser inom inriktningen (valfri period):

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin