Fysikens matematiska metoder II

10 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1FA155

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 67 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 67 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Denna kurs ingår i en serie kurser om moderna matematiska metoder som tillämpas inom fysiken. Å ena sidam så utvecklar kursen områden inom symmetri och gruppteori inom fysik genom en djupare diskussion om Lie-grupper och Lie-algebror, inklusive beskrivning av viktrum och klassificering av dessa, samt delar av representationteori; Å andra sidan introduceras abstrakt topologi och differentialgeometri och hur dessa tillämpas i fysik. I kursen behandlas också släta mångfalder, tensorer, differentialformer, metriska rum, introduktion till Riemann geometri, symplektisk och komplex geometri. Kursen är utformad för fysikstudenter som är intresserade av teoretiska studier. Den är en förutsättning för uppföljningskursen Geometriska metoder i teoretisk fysik, och ger även ett värdefullt matematiskt komplement till kursen Gravitation och kosmologi. 

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin