Geometriska metoder i teoretisk fysik

10 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1FA153

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Topologi, glatta mångfalder, principal- och vektorknippen, konnektioner på fiberknippen, karakteristikklasser och deras användning inom fysiken.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin