Geometriska metoder i teoretisk fysik

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1FA153

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1FA153
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 28 januari 2010
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

120 hp inklusive Fysikens matematiska metoder II eller motsvarande.

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna

  • använda de geometriska verktyg som är vanliga inom modern kvantfältteori och inom strängteori
  • redogöra för geometrin som används för att beskriva gaugeteorier
  • analysera grundläggande topologiska och geometriska problem
  • utföra grundläggande manipulationer av konnektioner och karakteristikklasser på fiberknippen.

Innehåll

Topologi, glatta mångfalder, principal- och vektorknippen, konnektioner på fiberknippen, karakeristikklasser och deras användning inom fysiken, Yang-Millsteori samt indexteorem.

Undervisning

Föreläsningar och lektionsövningar.

Examination

Inlämningsuppgifter under kursens gång.

Övriga föreskrifter

Kursen ges i samläsning med forskarutbildningen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin