Masterprogram i geovetenskap – Hållbar hantering av naturresurser

120 hp

Studieplan, TGV2M, HALL

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TGV2M
Inriktningskod
HALL
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 26 januari 2017
Diarienummer
TEKNAT 2016/123

Inriktningen Hållbar hantering av naturresurser ges gemensamt med Gents universitet, Belgien och Freibergs tekniska högskola, Tyskland. Termin 1 på denna inriktning läses vid Gents universitet, termin 2 läses vid Uppsala universitet och sommarterminen vid Freibergs tekniska högskola. Termin 3 och 4 läses antingen vid Gents universitet, Uppsala universitet eller vid Freibergs tekniska högskola.

Termin 1

Inriktningen läser följande kurser vid Gents universitet under termin 1:

  • Introduction to the circular economy, economics and management of natural resources 4 hp,
  • Clean technology 5 hp,
  • Rational use of materials 5 hp,
  • Environmental inventory techniques 3 hp,
  • Resource recovery technology 5 hp.
  • Problems and innovations in the process chain of rare resources 4 hp, läses vid Freibergs tekniska högskola.

Kursen Resurskemi 9 hp ges som distanskurs under hela året, 4 hp läsas under hösten vid Gents universitet, 5 hp läses under våren vid Uppsala universitet och kompletteras i sommarskolan vid Freibergs tekniska högskola.

Termin 2

alternativt

Resurskemi, 5 hp

(Kursen Resurskemi 9 hp ges från Freibergs tekniska högskola som distanskurs under termin 1 och 2 och på plats i en sommarkurs).

Termin 3

Studenterna kommer att delas i tre olika grupper för att läsa inom teman georesurser och prospektering vid Uppsala Universitet, hållbara processer vid Freibergs Tekniska Högskola alternativt resursåtervinning och hållbar material vid Gents Universitet.

Marknadsundersökning och affärsplan, 5 hp (distanskurs som ges vid Freibergs Tekniska Högskola, tillsammans med Uppsala universitet och Gents universitet

Termin 4

Övriga kurser (olika perioder)

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin