Kandidatprogram i systemvetenskap – Programvaruteknik

180 hp

Studieplan, SSY1K, PROG

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
SSY1K
Inriktningskod
PROG
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 17 mars 2017
Diarienummer
SAMFAK 2016/1, Doss 3:1:1

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Valfria kurser 30 hp

Termin 6

Forskningsmetod 7.5 hp

Data Analytics 7.5 hp

Examensarbete 15 hp

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin