.NET-programmering

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 2IS225

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Hösten 2023 Hösten 2023, Visby, 50 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Visby, 50 %, Campus, Svenska

Om kursen

I denna kurs studerar du Microsofts teknik för webbutveckling genom att du arbetar i utvecklingsmiljön Visual Studio .NET och programmerar i C#. I kursen arbetar du med att utveckla en webbapplikation, vilket innefattar problemlösning samt att skriftligen dokumentera lösningen och redogöra för dess kvaliteter. Kursen går igenom språket C# och dess specifika språkkonstruktioner, men vi förväntar oss att du har programmeringskunskaper sedan tidigare då vi inte går igenom grunderna i programmering. Vi kommer att arbeta mot en databas och vi tar upp de delar som rör koppling och anrop till databasen, men även här förväntas du ha kunskaper om hur en relationsdatabas är uppbyggd.

Distanskursens upplägg: Distanskursen är helt webbaserad utan fysiska träffar och därför är tillgång till dator med internetuppkoppling nödvändig. All programvara i kursen är gratis.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin