Masterprogram i geovetenskap – Hållbar hantering av naturresurser

120 hp

Studieplan, TGV2M, HALL

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TGV2M
Inriktningskod
HALL
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 15 november 2018
Diarienummer
TEKNAT 2018/144

Inriktningen hållbar hantering av naturresurser ges gemensamt med Gents universitet, Belgien och Freibergs tekniska högskola, Tyskland. Termin 1 på denna inriktning läses vid Gents universitet, termin 2 läses vid Uppsala universitet och sommarterminen vid Freibergs tekniska högskola. Termin 3 och 4 läses antingen vid Gents universitet, Uppsala universitet eller vid Freibergs tekniska högskola.

Termin 1

Inriktningen läser följande kurser vid Gents universitet under termin 1:

  • Introduction to the circular economy, economics and management of natural resources 4 hp,
  • Clean technology 5 hp,
  • Rational use of materials 5 hp,
  • Environmental inventory techniques 3 hp,
  • Resource recovery technology 5 hp.
  • Problems and innovations in the process chain of rare resources 4 hp, läses vid Freibergs tekniska högskola.

Kursen Resurskemi 9 hp ges som distanskurs under hela året, 4 hp läsas under hösten vid Gents universitet, 5 hp läses under våren vid Uppsala universitet och kompletteras i sommarskolan vid Freibergs tekniska högskola.

Termin 2

Period 3

alternativt

Period 4

Resurskemi, 5 hp

(Kursen Resurskemi 9 hp ges från Freibergs tekniska högskola som distanskurs under termin 1 och 2 och på plats i en sommarkurs).

Termin 3

Studenterna kommer att delas i tre olika grupper för att läsa inom teman georesurser och prospektering vid Uppsala Universitet, hållbara processer vid Freibergs Tekniska Högskola alternativt resursåtervinning och hållbar material vid Gents Universitet.

Period 1

Period 2

Marknadsundersökning och affärsplan, 5 hp (distanskurs som ges vid Freibergs Tekniska Högskola, tillsammans med Uppsala universitet och Gents universitet

Termin 4

Övriga kurser (olika perioder)

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin