Masterprogram i fysik – Meteorologi

120 hp

Studieplan, TFY2M, METE

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TFY2M
Inriktningskod
METE
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 7 november 2019
Diarienummer
TEKNAT 2019/267

Termin 1

Följande beteckningar används:

A1N - Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp

A1F - Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå

A1E - Avancerad nivå, examensarbete för magisterexamen (60 hp)

A2E - Avancerad nivå, examensarbete för masterexamen (120 hp)

Vid få deltagare kan följande kurser ställas in eller ges med annan undervisningsform:

1ME416 och 1ME408.

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Alternativt:

Kursen 1ME421 är för magisterexamen.

Övriga kurser:

Kursen 1ME415 ges under sommaren.

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Period 3

Period 4

Kursen 1ME414 ges bara på svenska.

Övriga valbara kurser inom inriktningen (valfri period):

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin