Numerisk modellering av atmosfären II

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1ME416

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger kunskap om grunderna i dataassimilations som används i operationella prognosmodeller såsom till exempel 3D-Var och 4D-Var. Vidare studeras grundläggande teori för ensemblemodellering och olika metoder för att utvärdera sannolikhetsprognoser. Ett tredje moment är genomgång av hur säsongsprognoser produceras och en bedömning av deras kvalitet.

Det passar att läsa kursen parallellt med kursen Numerisk modellering av atmosfären, 10 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin