Praktisk meteorologi

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1ME414

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala och Stockholm, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Denna kurs vänder sig till dig som kommer att arbeta praktiskt med att göra väderprognoser. Kursen tar upp meteorologiska observationer och olika observationssystem. Sammanställda observationer i kartform kommer under kursen att analyseras på olika nivåer i atmosfären och resultatet kommer att användas som underlag för korttidsprognoser. I kursen ingår även bearbetning och tolkning av numeriska väderprognoser, med inriktning mot praktisk prognosverksamhet. Som komplement till de markbundna observationerna tar kursen upp hur meteorologisk fjärranalys kan tillämpas i prognosverksamheten.

Kursen ges i samarbete med Stockholms universitet. Undervisningstiden delas mellan Uppsala och Stockholm.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin