Masterprogram i geovetenskap – Europeisk paleobiologiinriktning (Uppsala-Lille)

120 hp

Studieplan, TGV2M, EURO

Kod
TGV2M
Inriktningskod
EURO
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 7 november 2019
Diarienummer
TEKNAT 2019/267

Följande beteckningar används:

G2F - Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier minst 60 hp

A1N - Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp

A1F - Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå

A1E - Avancerad nivå, examensarbete för magisterexamen (60 hp)

A2E - Avancerad nivå, examensarbete för masterexamen (120 hp)

Termin 1

På termin 1 läses följande kurser vid Université Lille 1, Frankrike: Sedimentology and Sequence Stratigraphy, 5 hp, Integrated Palaeontology, 5 hp, Bibliographic Review, 5 hp, Micropalaeontology, 5 hp, Palaeoclimatology – Geobiology, 5 hp, Quantitative Methods in Palaeontology, 5 hp.

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Övriga kurser (varierade perioder)

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin