Masterprogram i matematik – Matematik

120 hp

Studieplan, TMA2M, MATE

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TMA2M
Inriktningskod
MATE
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 3 mars 2022

Följande beteckningar används:

A1N - Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp

A1F - Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå

A1E - Avancerad nivå, examensarbete för magisterexamen (60 hp)

A2E - Avancerad nivå, examensarbete för masterexamen (120 hp)

Termin 1

Hela terminen

Kursen 1MA038 ges udda år.

Kurserna 1MA531, 1MA217 och 1MS033 ges jämna år.

Termin 2

Hela terminen

Period 3

Period 4

Kurserna 1MA335, 1MA325, 1MA333 och 1MA332 ges udda år.

Kurserna 1MA056 och 1MA336 ges jämna år.

Den som avser att avlägga magisterexamen ska välja kursen Examensarbete D.

Termin 3

Se termin 1.

Termin 4

Förutom bland kurserna ovan kan kurser väljas från de övriga inriktningarnas kursutbud och från andra program inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Studenten har också tillgång till:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin