Liegrupper

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1MA333

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

En Liegrupp är en glatt mångfald med en kompatibel gruppstruktur. I denna kurs utvecklar vi generell teori för Liegrupper och studerar flera familjer av matrisgrupper, det vill säga slutna delgrupper av den generella linjära gruppen av komplexa kvadratiska matriser. Vi undersöker hur topologiska egenskaper hos en Liegrupp interagerar med gruppstrukturen. Vi lär oss också hur egenskaper hos en Liegrupp speglas i dess Liealgebra.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin