Perspektiv på matematik

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1MA337

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Vad är matematikens roll i samhället? Vilka etiska och filosofiska aspekter kan uppstå när man forskar inom matematik eller tillämpad matematik i verkligheten? Hur har dessa aspekter utvecklats över tid och hur påverkar de hur matematik lärs ut idag? Efter några inledande föreläsningar kommer huvuddelen av kursen att bestå av ett projektarbete där du undersöker en viss aspekt av ämnet i mer detalj, som sedan presenteras muntligt och i en skriftligt rapport.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin