Masterprogram i additiv tillverkning

120 hp

Studieplan, TAT2M

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TAT2M
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 7 november 2022
Diarienummer
TEKNAT 2022/136

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

1TM011 Fördjupningskurs inom additiv tillverkning kan inte ingå i examen tillsammans med 1TM137 Öppen fördjupningskurs i materialteknik.

Termin 4

Preliminär studieplan för läsåret 2024/2025

Termin 1 Period 1

Introduktion till additiv tillverkning, 5 högskolepoäng (1TM102)

Huvudområde(n) med fördjupning: Materialteknik A1N

Materialkemi, 5 högskolepoäng (1KB230)

Huvudområde(n) med fördjupning: Kemi A1N,

Materialteknik A1N Hållfasthetslära, 5 högskolepoäng (1TE654)

Huvudområde(n) med fördjupning: Teknik G1F

Programmeringsteknik I, 5 högskolepoäng (1TD433)

Huvudområde(n) med fördjupning: Datavetenskap G1N, Teknik G1N

Period 2

Polymerteknologi, 5 högskolepoäng (1KB236)

Huvudområde(n) med fördjupning: Kemi G2F

Metallpulvertillverkning, 5 högskolepoäng (1TM104)

Huvudområde(n) med fördjupning: Materialteknik A1N

Datorbaserad materialmekanik I, 5 högskolepoäng (1TM112)

Huvudområde(n) med fördjupning: Materialteknik A1N, Teknik A1N

Termin 2 Period 3

Additiv tillverkning i polymera material, 5 högskolepoäng (1TM105)

Huvudområde(n) med fördjupning: Materialteknik A1N

Materialkemi för additiv tillverkning, 5 högskolepoäng (1KB233)

Huvudområde(n) med fördjupning: Kemi A1F, Materialteknik A1F

Strukturoptimering för additiv tillverkning I, 5 högskolepoäng (1TM103)

Huvudområde(n) med fördjupning: Materialteknik A1N

Period 4

Additiv tillverkning i metalliska och keramiska material, 10 högskolepoäng (1TM106)

Huvudområde(n) med fördjupning: Materialteknik A1F

Strukturoptimering för additiv tillverkning II, 5 högskolepoäng (1TM123)

Huvudområde(n) med fördjupning: Materialteknik A1F

Termin 3 Period 1

Processimulering och kvalitetskontroll, 5 högskolepoäng (1TM107)

Huvudområde(n) med fördjupning: Materialteknik A1F

Additiv tillverkning i industrin ‐ projektkurs, 5 högskolepoäng (1TM124)

Huvudområde(n) med fördjupning: Materialteknik A1F

Efterbearbetning och ytbehandling, 5 högskolepoäng (1TM125)

Huvudområde(n) med fördjupning: Materialteknik A1F

Fördjupningskurs inom additiv tillverkning, 5 högskolepoäng (1TM011)

Huvudområde(n) med fördjupning: Materialteknik A1F

1TM011 Fördjupningskurs inom additiv tillverkning kan inte ingå i examen tillsammans med 1TM137 Öppen fördjupningskurs i materialteknik.

Period 2

Datorbaserad materialmekanik II, 5 högskolepoäng (1TM136)

Huvudområde(n) med fördjupning: Materialteknik A1F

Additiv tillverkning i medicinska tillämpningar, 5 högskolepoäng (1TM128)

Huvudområde(n) med fördjupning: Materialteknik A1F

Affärsmodellinnovation, 5 högskolepoäng (1TS323)

Huvudområde(n) med fördjupning: Industriell teknik A1N

Fördjupningskurs inom additiv tillverkning, 5 högskolepoäng (1TM011)

Huvudområde(n) med fördjupning: Materialteknik A1F

Termin 4

Examensarbete i materialteknik, 30 högskolepoäng (1TM131)

Huvudområde(n) med fördjupning: Materialteknik A2E

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin