Materialkemi för additiv tillverkning

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1KB233

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Om kursen

Kursen behandlar termodynamik, stelningsfenomen och kontroll av fasinnehåll och mikrostruktur i additiv tillverkning, samt fasomvandlingar under additiv tillverkning och under efterbehandling.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin