Coco Norén

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Coco Norén är professor i franska sedan 2011 och prorektor vid Uppsala universitet sedan januari 2021.

Inom universitetet har hon varit studierektor för grundnivå och avancerad nivå, studierektor för utbildning på forskarnivå och utbildningsledare. Hennes undervisning har omfattat språkfärdighetskurser i franskt uttal och grammatik, samt kurser i fransk språkvetenskap och allmän lingvistik.

2008–2014 var hon ordförande för Akademiska senaten och 2014–2020 dekan för Språkvetenskapliga fakulteten.

Biography

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Coco Norén disputerade 1999 i romanska språk, inriktning franska språket och blev docent 2005. 2002–2008 var var hon Pro Futura-forskare vid Scas och 2008–2013 Akademiforskare finansierat av Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Hennes forskning behandlar semantik, omformulering, argumentation och polyfoni i olika muntliga interaktioner och texttyper såsom vardagssamtal och EU-parlamentariska debatter.

Inom universitetet har hon varit studierektor för grundnivå och avancerad nivå, studierektor för utbildning på forskarnivå, och utbildningsledare. Hennes undervisning har omfattat språkfärdighetskurser i franskt uttal och grammatik, samt kurser i fransk språkvetenskap och allmän lingvistik.

Under 2008-2014 var hon ordförande för Akademiska senaten och 2014–2020 dekan för Språkvetenskapliga fakulteten.

Tidigare uppdrag inom språkvetenskapliga fakulteten

 • 2008–2011 Ämnessamordnare i franska, Institutionen för moderna språk
 • 2005 Medlem i Arbetsgruppen för Bologna-processen
 • 2004–2005 Studierektor för FU, Institutionen för moderna språk
 • 2003 Medlem i Arbetsgruppen för institutionell omorganisation
 • 2003 Studierektor för GU och FU, Institutionen för lingvistik
 • 2001–2002 Studierektor för GU, Institutionen för Lingvistik
 • 1994–1995 Styrelsemedlem, Romanska institutionen

Tidigare uppdrag på universitetsnivå

 • 2018–2020 Lärarrepresentant i INRÅ, universitetets internationaliseringsråd
 • 2015–2020 Research Lead i Matariki för Uppsala universitet
 • 2013–2014 Vice-ordförande för universitetets arbetsgrupp för reviderade Mål och strategier.
 • 2011 Medlem i universitetets arbetsgrupp för Organisation och ansvarsförhållanden
 • 2010 Suppleant i Elektorsförsamlingen inför val av lärarna i konsistoriet 2010- 2013
 • 2008–2014 Ordförande för Akademiska Senaten

Uppdrag extra muros

 • 2020 Mentor i ledarskapsprogrammet Next Generation Women in Leadership (nGenWiL), Central University of Technology, Free State, Sydafrika
 • 2013–2019 Styrelsemedlem för SCAS – Swedish Collegium for Advanced Studies
 • 2016–2020 Ledamot i valberedningen för ASLA – Den svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap
 • 2015–2017 Medlem i SUHFs nationella arbetsgrupp för språkämnen
 • 2007 Medlem i referensgruppen till nationell Utredning om svensk humanistisk forskning, utförd av SISTER – Institutet för studier av utbildning och forskning

Publications

Recent publications

All publications

Articles

Books

Chapters

Conferences

Reports

Other

Coco Norén

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin