Rafael Lindqvist

Professor at Department of Sociology; Emeritus Faculty

E-mail:
rafael.lindqvist@uu.se
Visiting address:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postal address:
Box 624
751 26 UPPSALA

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Rafael Lindqvist innehade lärostolsprofessuren i sociologi, särskilt funktionshinderforskning fram till december 2015. Han är f.n. seniorprofessor i sociologi. Hans forskning innefattar studier av den svenska och nordiska välfärdsstatens framväxt och utformning, särskilt reformer och organisationer inom socialförsäkring, funktionshinder och villkoren för samverkan mellan organisationer och professioner inom välfärdsområdet och samspelet mellan brukare klienter och välfärdsstatens professionella.

Biography

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Rafael Lindqvist har tidigare varit professor i sociologi och i socialt arbete vid Umeå universitet, och i socialt arbete med inriktning mot social omsorg vid Göteborgs universitet. Under perioden 2000-2003 var han professor II vid dåvarande Högskolan i Bodö.

Några projekt med fokus på funktionshinder som genomförts under senare år med professor Rafael Lindqvist som projektledare och tillsammans med kollegor från andra lärosäten är:

  • Medverkan som svensk deltagare i EU-projektet DISCIT, Making Persons with Disabilities Full Citizens. New Knowledge for an Inclusive and sustainable European Social Model. 2013-2016 (7th Framework Programme). Programmet koordinerades av professor Björn Hvinden och professor Rune Halvorsen, NOVA, Oslo.
  • Det sociala medborgarskapets nya innebörder – om aktivering och medikalisering i sjukförsäkringen. Bidragsgivare, Vetenskapsrådet, perioden 2011-2014.
  • Från reformintention till praxis. Hur reformer inom psykiatri och socialtjänst översatts till konkret stöd i nortden. Bidragsgivare, Nordiska ministerrådet, 2008-2010.
  • Normalitet och avvikelse – om skolans insatser för barn och ungdomar i behov av särskilt stöd Vetenskapsrådet, perioden 2005-2007.
  • Från psykisk sjukdom till handikapp – välfärdssystemet och de psykiskt funktionshindrade FAS, perioden 2005-2007.
  • Vem skapar min identitet? Identitetsutveckling hos funktionshindrade barn och ungdomar. Bidragsgivare: Socialvetenskapliga forskningsrådet/FAS, perioden 2001-2002.
  • Arbetslinjen i socialpolitiken - aktörer och reformstrategier i rehabiliteringspolitikens tillämpning. Bidragsgivare: Rådet för arbetslivsforskning, perioden 1995-1997.

Publications

Recent publications

All publications

Articles

Books

Chapters

Conferences

Reports

Rafael Lindqvist

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin