Veronica Hjärner

Financial Administrator at Department of Medical Sciences; Administration

Telephone:
+46 18 611 35 09, +46 73 469 79 55
E-mail:
veronica.hjarner@medsci.uu.se
Visiting address:
Akademiska sjukhuset, ingång 40, 5 tr
751 85 Uppsala
Postal address:
Akademiska sjukhuset, Ingång 40, 5 tr
751 85 UPPSALA

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Mina ansvarsområden inom institutionen för medicinska vetenskaper:

  • Rekvireringar och faktureringar utifrån kontrakt
  • Budgetarbete
  • Bokslutsarbete
  • Uppföljning och utvärdering av ekonomirelaterade arbeten

Veronica Hjärner

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin