Anna Clareborn

Affiliated Project assistant at Institutionen för kvinnors och barns hälsa; E-hälsa och hälsodata

Mobile phone:
+46 70 167 97 19
Visiting address:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postal address:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag är projektledare för den nationella forskningsinfrastrukturen för biobanker (BIS) inom ramen för Biobank Sverige.

Keywords

  • biobanking
  • project management
  • research infrastructure

Publications

Recent publications

All publications

Articles

Anna Clareborn

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin