Ingvar Sverrisson

Postdoctoral position at Institutionen för kirurgiska vetenskaper; Gastrointestinalkirurgi

E-mail:
ingvar.sverrisson@uu.se
Visiting address:
Akademiska sjukhuset, ingång 70, 1 tr
751 85 UPPSALA
Postal address:
Akademiska sjukhuset, ingång 70, 1 tr
751 85 UPPSALA

Postdoctoral position at Centrum för klinisk forskning, Västmanland

E-mail:
ingvar.sverrisson@regionvastmanland.se
Visiting address:
Ingång 29
Västmanlands sjukhus Västerås
Postal address:
Västmanlands sjukhus Västerås
721 89 Västerås

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin