Carl Mikael Wærn-Carlsson

Tutor adviser at Department of History

Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 A
Postal address:
Box 628
751 26 UPPSALA

Short presentation

Supervisor

Biography

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag disputerade vid Stockholms universitet 2016 och är numera åter i huvudsak verksam där, men handleder vid Uppsala universitet och är knuten till projektet Gender and Work. En stor del av min forskning handlar om hur människor definierat och kategoriserat andra människor, platser samt arbets- och försörjningsrelationer, särskilt under 1700- och 1800-talen. Begrepp som namn, hem, yrke och stånd har en given plats i mitt blickfång.

Carl Mikael Wærn-Carlsson

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin