Suvendu Giri

Postdoctoral position at Institutionen för fysik och astronomi; Teoretisk fysik

E-mail:
suvendu.giri@physics.uu.se
Visiting address:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postal address:
Box 516
751 20 UPPSALA
ORCID:
0000-0003-0422-7010
Suvendu Giri

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin